Жеткізушілерден материалдар түсті» шаруашылық операциясы

А

Акция қайта сатып алғандағы корреспонденттелетін шоттар: 1. Д5210 К 1030 2. Д 5210 К1040 3. Д 5210 К 1010

Актив: 1. Негізгі құрал 2. Дебиторлық міндеттеме 3. Ақша қаражаттары

Актив:1) Негізгі құрал 2) Дебиторлық міндеттеме 3) Ақша қаражаттары

Активтер: 1Негізгі құралдар2)Дебиторлық қарыздар3) Ақша қаражаттары

Ақша қаражаттардың қозғаласы туралы есетілік : 1)Ақша қаражаттарының және олардың эквиваленттерінің ағымы мен ағыны2)Операциялық,инвестициялық және қаржылық қызметтен түскен ақшаның қозғалысы3) Қысқамерзімді активтер мен міндеттемелер

Активтер қайта бағаланғанда берілетін жазу 1)Д2410 К 5420 2) Д 2030 К 5440 3) Д 2730 К 5430

Активтер пайдалану мерзіміне қарай: А) Есепті кезеңдегі ; В)Есепті кезеңдегі және ағымдағы ; С) Құрал-жабдықтардың қайнар көздері

Айналымды қаражаттар:А) Шикізат пен материалдар ; В)Тауарлар ; С)Дайын өнім

Активтер баланста қалай көрініс табады:1.Өткен уақиғалар нәтижесінде кәсіпорын бақылайтын, болашақта экономикалық пайда табу мақсатында күтілетін ресурстар; 2.Барлық шаруашылық қаржылар түрлері; 3.Мүліктің түрлері бойынша.

Айналым ведомості тең болуы тиіс:1. Дебет және кредит бойынша соңғы қалдық; 2.Дебет және кредит бойынша айналымының нәтижесі; 3.Дебет және кредит бойынша бастапқы қалдық

Айналым ведомосінде тең болады:1.Айналым қорытындылары дебет пен кредит бойынша 2.Бастапқы қалдық қорытындыларындағы дебет және кредит бойынша 3. Соңғы қалдықтар дебет пен кредит бойынша

Айналым ведомосының ерекшелігі: 1. ай басындағы қалдықтың, айналымның, ай соңындағы қалдықтың жиынтықтардың тепе-теңдігі 2. синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомосының бағаналардың үш жұбының әр қайсысының дебет пен кредит бойынша жиынтықтардың тепе- теңдігі 3. бағаналардың уш жұбының әр қайсысының дебет пен кредит бойынпіа жиынтықтардың тепе-тендігіАктивтер1. Материалдар 2. Негізгіқұралдар 3. Дебиторлыққарыз

Активті шоттар арналған: 1.Активтерді есепке алу үшін 2.Шығыстарды есепке алу үшін 3.Өндірістік есеп жүргізу ушін

Акциздік салық:1. Сатып алушы төлейтін салық 2.Жанама салық 3. Сатылатын тауардың бағасына косылған салық

Ақша қаржаттары қозғалысын жасауда қолданылатын әдістер: 1. Жанама. 2. Тікелей және жанама 3. Тікелей

Алдағы кезең шығындары: 1. Алдын – ала төленген сақтандыру полисінің сомасы 2. Алдағы кезеңдерге төленген жал төлемдердің сомасы 3.Келесі кезеңдерге жазылған газет, журнал құны

Амортизация:1.пайдалану уақытындағы қршнжоғалтуы \ 2. негізгі кұралдардың құньш ездерінің көмегімен өндірілетін өнімдерге біртіндеп ауыстырып отыру 3. тозудың қундық белгісі

Ақша қаражатының кассаға түсуі қай шоттарда көрсетіледі - Дт 1010 Кт1210 -Дт 1010 Кт1250 - Дт 1010 Кт1030

активтерді бағалау кезінде келесідей корреспонденттік шоттар құрылады: - Дт 2030 Кт5440 - Дт 2410 Кт5420 - Дт 2730 Кт5430

Ақша қаражаттарының қозғалысы ашады: +Операциондық, инвестициялық және қаржылық қызметтің ақшалай ағымдары, + Ақшалай құралдардың және оның эквиваленттерінің келуі және кетуі + Операциондық, инвестициялық және қаржылық қызметінің ақшаларының қозғалысы

Алғашқы құжаттарды алдын ала ведомость бойынша топ топқа бөледі, кейін ауыстырады: + Кредиттік белгілер бойынша есеп регистрі + Журнал ордерлері түрінде есеп регистрі + Журнал ордерлері

Активті шоттар: + Барлық мүлік түрлерін есепке алып отыратын шоттар + Шаруашылық құралдарды есепке алу үшін арналған шоттар + Субъектінің мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен құқықтарының шоттарыАктивтердің пайда болу көздері:1. Акционерлерден 2. алынған займдардан 3. Міндеттемелерден

Активті шаттың соңғы қалдық сомасы анықтау:1. Дт абқ+Дт айн-Кт айн 2. бастапқы қалдыққа дебеттік айналым қосылып кредиттік айналым шегеріледі 3. бастапқы қалдық+дебит бойынша айналым-кредит бойынша айналым

Аяқталмаған өндіріс:1. Толық өнделмеген өнім 2. Өңдеудің барлдық сатысынан өтпеген өнім 3. Техникалық бақылау бөлімі қабылдамаған өнім

Активтер:1. Негізгі құралдар 2. Материалардар 3. Дебиторлық берешек

Активтік шоттар есептеуге арналған:А) Өңдеу және сату мерзімдеріне қарамастан қорларды, алдағы кезең шығындарды, ақша қаражаттарды, қысқа мерзімді қаржы инвестицияларды,дебиторлық берешектерді; В) Ұйымдағы мүліктер мен ақша қаражаттарды; С) Қысқа мерзімді активтерді

Актив: 1.Кәсіпорынның ақшаға бағаланатын игіліктері мен құқықтары, мүліктері 2.Қаражаттар және олардың орналасуы 3. Шаруашылық мүліктері мен қаржысының жекеленген түрлері

Акциздік салық: 1. Сатып алушы төлейтін салық 2. Жанама салық 3. Сатылатын тауардың бағасына қосылатын салық

Айналым ведомосінде тең болады: 1. Соңғы қалдықтар дебет пен кредит бойынша; 2. Бастапқы қалдық қорытындылырындағы дебет және кредит бойынша; 3. Тек пассивті шоттардың соңғы қалдықтары

Айналымды құралдар: 1. Негізгі құралдар; 2. Ғимараттар; 3. Құрылғылар

Активтер мен міндеттемелерді түгендеу қамту деңгейіне қарай: 1. Жоспарлы; 2. Ішінара; 3. Ағымдағы

Активтерді қосымша бағалағанда жасалатын шоттар корреспонденциясы: 1. Д 1350 К 5110; 2. Д 2730 К 5430; 3. Д 1310 К 5410

Аналитикалық шоттар: 1. Бұл шот мәліметтерді толық және жан жақты алып көрсетуге арналған; 2. Тек ақшалай бірлікпен жүргізіледі; 3. Бұл шот бойынша ақшалай өлшем жүйесі кәсіпорын жұмысын жан-жақты терең басқару үшін

Ә

Әлеуметтік салық еалу объектісі: 1. Жәрдемақылар 2. әртүрлі сыйақылар 3. ағымдагы айдың еңбекақы төлеу қорының заңда қаралған пайызыиың мөлшерінде


Б

Бухгалтерлік есеп пәні:1. активтер, пассивтер және шаруашылық қызметтер 2. Жеке жағдайларды көрсететін ,мүліктің орналасу және пайда болу көздерінің өзгерісін тудыратын шаруашылық операциялар 3. мүліктің орналасу және пайда болу көздерінің өзгерісін тудыратын шаруашылық операциялар

Бухгалтерлік есеп объектілері: 1. Шаруашылық құралдардың құралу көздері 2. Шаруашылық үрдістер 3. Шаруашылық құралдыр

Бекіту үшін қолданылатын принциптер – жылдан жылға материалдық қорларды бағалаудың бір ғана әдісі қолданылады:1. Сәйкестілік 2. Жалғасымды қолдану 3. Жалғасымды

Баланста Пасcив: 1. Қысқа және ұзақ мерзімді міндеттеме, капитал 2.3 бөлімнен 3. Міндеттемелер мен капиталдан

Бух.есепті реттейтін нормативтік база: 1.«бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы »заң 2.ХҚЕС 3.Бух.есеп шоттар жоспары

Бухгалтерлік есеп әдіс элементтері:1) Екі жақты жазу 2) Құжаттау 3) Бухгалтерлік шоттар

Бухгалтерлік есеп бұл- 1)Топтастыру,шаруашылық операциялардың ағымдағы тексеруі2) операций Ең басты ақпарат кәсіпорынның мүлкі жайлы,олардың алмасуы мен щаруашылық қызметтерін көрсетеді3) Шаруашылық операциялар,оладың

Бухгалтерский баланс –1) бұл топтастыру бір түрі

Активтердің,капиталдың және міндеттемелердің 2) Шаруашылық құралдардың және оларды кұралу көздері 3) Бухгалтерлік есептегі объектісі

Бухгалтерлік есеп формасы 1)Мемориалды - ордерлік 2) Журнал-ордерлік.

3)автоматтандырылған

Баланс валютасы 1)Актив пен пассив бөлімдері бойынша қорытындылар 2) Активтің екі және пассивтің үш бөлімінің қорытындысы 3) Актив пен пассив қорытындысы

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңдар күшіне енген жылдар: А)28.02.2007ж; В )24.06.2002ж ;С )26.12.1995ж

Бухгалтерлік есеп әдістері: А) Бухгалтерлік есептің дұрыс жүргізу үшін әдіс тәсілдердің жиынтығы ; В) Бұл Бухгалетрлік есепті зерттеу мен анықтау әдіс тәсілдері ; С) Бухгалтерлік есепті жүргізу үшін арналған әдіс тәсілдер Эт

Баланс валютасы өзгеріссіз қаласды келесі опреация негізінде: А) Д1030 К 1210.; В) Д 1010 К 1050.; С) Д 1010 К 1030.

Бухгалтерлік есеп әдіс элементтері А) калькуляция және бағалау; В) Бухгалтерлік баланс; С) Екі жақты жазу, шот жоспары, , түгендеу

Бухгалтерлік есептіліктерінің элементтерінің әдістері:1.Бухгалтерлік шоттар; 2.Құжаттау; 3. Екі жақты жазу.

Бухгалтерлік қарапайым жазулар дегеніміз:

1. Бір шот дебеттеледі және екінші шот кредиттеледі; 2. Бір шоттың дебеті басқа шоттың кредитімен байланыстырылады; 3. Бір шоттың дебеті мен басқа шоттың кредиті туралы жазба беріледі.

Босалқы қорлардың есебінің карточкасы:1. Қоймадағы босалқылардың қозғалысы туралы есептілік қолданылады; 2. Материалды-жауапты тұлғамен жүргізіледі; 3. Материалдардың әр түріне бөлек ашылады.

Баланстың қорытынды сомасының азаюына әсерін тигізетіндер: 1. Ағымдағы банк шоттан зейнетақы аударғанда; 2. Жұмыскердің зейнетақысынан есеп берілетін соманың қалдығын устап қалуы; 3. Есеп берілетін сома бойынша жабдықтаушылар алдындағы берешекті өтеу.

Болашақ кезең шығындары есептен шығарылады кредит шотынан 1620 дебет шотына: 1. 8110; 2. 7110; 3. 7210

Бухгалтерлік жазба Д (2410) К (5110) білдіреді: 1. Негізгі құралдарды жарғылық капитал салым шотына енгізілді; 2.Негізгі құралдарды салым шотына құрылтайшылардан жарғылық капиталға келіп түсуі; 3.Негізгі құралдарды жарғылық капиталға салым шотына кірістеу.

Бухгалтерлік есептілік туралы төртінші нормалық реттеу құжаттарын мыналармен ұсынылады : 1.Ұйымның есептілік саясатымен; 2.Есептілік саясаты шеңберіндегі бұйрықтар мен өкімдермен; 3.Есептілік саясатымен құрылған.

Бухгалтерлік есепте шоттар :1. Мүліктің жағдайы және оның құралу көздері мен шаруашылық операция жөніндегі негізгі ақпараттарды сақтау бірлігі; 2. Шаруашылық операцияларды көрсету және ағымдағы бақылау мен топтастыру тәсілі ; 3.Шаруашылық операцияларды жүйелікке келтіруге, ағымдағы ақпараттарды жинауға және құралу көздеріне арналған экономикалық топтастыру.

Бухгалтерлік есептің әдістік элементтері: 1.Құжаттау мен түгендеу; 2. Баланс және есептілік; 3. Шоттар және екі жақты жазулар.

Бухгалтерлік құжаттар: 1. Бухгалтерлік есеп объектілері туралы операцияларды жүзеге асырылғанын растайтын, белгеленген формадағы ақпарат сақтаушы; 2. Шаруашылық операцияларды жазбаша растайтын бұйрық; 3. Бухгалтерлік есеп объектілері заңды түрде дәлелдеуге мүмкіндік беретін және факт ретінде жасалғаны туралы материалдық ақпарат сақтаушы.

Бухгалтерлік есептің объектілері: 1. Шаруашылық қаражаттардың құралу көздері; 2. Шаруашылық қаражаттар; 3. Шаруашылық процесстер.

Бекіту үшін қолданылатын принциптер – жылдан жылға материалдық қорларды бағалаудың бір ғана әдісі қолданылады: 1.Дәйекті түрде қолдануы; 2Салыстырымдылық;3.Реттілік.

Баланстың қорытынды сомасының азаюына әсерін тигізетіндер: 1. Жұмыскердің зейнетақысынан есеп берілетін соманың қалдығын устап қалуы; 2. Ағымдағы банк шоттан зейнетақы аударғанда; 3. Есеп берілетін сома бойынша жабдықтаушылар алдындағы берешекті өтеу.

Бухгалтерлік есептіліктің регистрі: 1.Ведомості және журнал ордері; 2.Бас кітап; 3. Кассолық кітап.

Болашақ кезеңдер кірістері: 1. Коммуналдық қызметке төлемдер; 2. Жалақы төлемдері; 3.Мерзімдік баспасына жазылу құны .

Баланс тең болу формуласы: 1.А=П 2.Актив = капитал+міндеттеме 3.Актив = пассив

Бухгалтерлік баланс деген:1.шаруашылық қаржысын өндіріс процесінде оның қүрамы мен атқаратын міндеті бойынша, ал оның қайнар көздерін құралу формалары мен мақсатгы міндеті бойынша ақшалай бағамен белгілі бір мерзімге топтастыру 2.шаруашылық күралдары мен олардың пайда болу көздерін белгілі бір сәтке ақшалай багамен топтастыру тәсілі 3.кәсіпорынның активтерімен олардыңқайнар көздерінің белгілі бір мерзімге бір жүйеге келтіріліп,ақшалай өлшем түрінде теңесгіріліп екі жақты кестеде бейнелену

Бухгалтерлік баланстың 1-типтегі өзгерісі 1.А+а1-а2=П 2. Активтің бір бабының сомасы азаяды, екінші бабыныің сомасы сол сомаға көбейеді 3. Өзгеріс тек қана құрал – жабтықтар арасында ғана болады, пассив өзгеріссіз

Бухгалтерлік есеп жуйесін реттеудің бірінші және екінші деңгейлері:1. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылқ есептелік туралы» ҚР Заңы 2. Қаржылық есептің Ұлттық стандарттары 3.Бухгалтердк есепті жүргізу ережесі

Бухгалтерлік есеп нысаны:1.Шаруашылық операцияларын шоттарда көрсету 2. Белгі бір дәйектілікпен және өзара байланысты, екі жақты принципті пайдалана отырып бухгалтерлік есеп жазуын жүргізуге арналған есеп тіркелімі 3. Жинақтамалы және талдамалы шоттар бойынша айналым ведомосы

Бухгалтерлік есептің турлері: 1.Басқару 2. Салық 3.Қаржылық

Бухгалтерлік құжат: 1. Кәсіпорындағы шаруашылық операциялрды орындауға занды түрде құқық беретін жазбаша куәлік 2. Кәсіпорындағы шаруашылық операцияларының орындалғанын растайтын жазбаша куәлік 3. Заңды мағынасы бар шаруашылық операциялардың мазмұнын арнайы үлгідегі қағаздарға рәсімдеп жазумен куәландыру

Бір шоттың дебетінде, екінші шоттың кредитінде бірдей сомада операцияларды бейнелеу әдісі: 1.ЛукаПачолидіңәдісі 2.Екіжақтыжазу 3.Екіжақтыпринцип

Басқарушы есеп: + Жүйеленген ақпараттар іштей пайдалануға арналып, осы ұйымдыбасқарушылар жоспарлауға, тексеру мен бағалауға, өндірістік қызметті талдауға пайдаланылады + Есеп ақпараттары сыртқы тұлғалардың пайдалануына берілмейді және толығымен коммерциялы құпия болып саналады + Кәсіпрының қаржылық ақпараттарын ішкі пайдаланушыларға жеткізіп отыратын жүйе

Бухгалтерлік құжаттар: 1 Жүзеге асқан операцияның нақтылығын дәлелдейтін белгіленген формадагы бухгалтерлік есеп объектісі бойынша ақпаратты тасымалдаушы 2 Шаруашылық қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін жазбаша бұйрық 3 Жүзеге асқан операцияның жүзеге асырылғандығын заңды түрде дәлелдейтін бухгалтерлік есеп объектісі бойынша ақпаратты материалды тасымалдаушы

Болашақ кезең кірістері: 1 Кезеңдік мөрге жазылу бағасы 2 Жал бойынша төлем 3 Коммуналды қызмет үшін төлем

Бухгалтерлік есеп формасы: 1 Журналды-ордерлік 2 Мемориалды-ордерлік 3 автоматтандырылған

Бухгалтерлік шоттар: 1 Шаруашылық операцияның экономикалық топтамалары мен оның мүлкінің жағдайына, құрылу көздеріне ағымдағы ақпаратты жүйелендіру 2 Есеп беру жылы кезіндегі ағымдағы шаруашылық үрдістерді көрсету және жалпыландыру үшін арналған 3 Шаруашылық қызметті реттеуге арналған бухгалтерлік есептегі ақпарттарды сақтау, жинау және жүйелендіру

Бухгалтерлік есеп объектілері: 1Шаруашылық құралдардың құралу көздері 2Шаруашылық үрдістер 3 Шаруашылық құралдыр

Баланс активінің бірінші бөлігі: 1 Ағымдағы (қысқа мерзімді) актив 2 Қысқа мерзімді актив 3 12 ай мерзім ішінде қолданылатын қысқа мерзімді активтер

Бухгалтерлік есеп әдісінің элементі:1. екі жақты жазу 2. бухгалтерлік есеп шоттары 3. Құжаттау

Бухгалтерлік есеп пәні:1. Ұйымдардың шаруашылық өміріндегі активтер, пассивтер өрісіндегі қозғалыстарды байқап, өлшеп, тіркеп, жинақтап, үздіксіз құжатттап, қорытындылайтын үрдісті 2. қалыптастыру көздерімен байланыстағы шаруашылық құралдары және шаруашылық қызметі процессіндегі олардың айналымы 3. Бухгалтерлік есепке анықтама беру және оны басқадай экономиккалық пәндермен салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтаррын сиппаттап қарау

Бастапқы қалдық:1. Есепті кезеңнің басындағы қалдық 2. Шоттың ашылуы барысындағы қалдық 3. Бастапқы сальдо

Бухгалтерлік есеп пәні:1.Ұйымдардың шаруашылық өміріндегі активтер, пассивтер өрісіндегі қозғалыстарды байқап, өлшеп, тіркеп, жинақтап, үздіксіз құжатттап, қорытындылайтын үрдісті 2. қалыптастыру көздерімен байланыстағы шаруашылық құралдары және шаруашылық қызметі процессіндегі олардың айналымы 3. Бухгалтерлік есепке анықтама беру және оны басқадай экономиккалық пәндермен салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтаррын сиппаттап қарау

Бухгалтерлік есеп әдісінің элементі: 1. екі жақты жазу 2. бухгалтерлік есеп шоттары 3. Құжаттау

Бухгалтерлік құжаттардың сенімділігі мен толықтығына жауапты: 1. Кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтер 2. Құжатты рәсімдеп қол қоюшы жауапты адамдар 3. Ұйымның бухгалтерлік құжаттарға қол қойып растайтын жауапты адамдары

Бухгалтерлік есепті жүргізуді реттейтін база: 1. Бухгалтерлік есеп шоттарының типті жоспары 2. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Заң 3. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары

Баланстағы өзгерістер түрі: А) Пассивтің бір бабы ұлғаяды, пассивтің бір бабы кемиді; В) Актиавтің бір бабы кемиді, пассивтің бір бабы кемиді; С) Актиавтің бір бабы ұлғаяды, пассивтің бір бабы ұлғаяды

Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған нысанының мүмкіндіктері: А) Аралық ақпарат тасымалдаушыларды қысқартады ; В) Мәліметтерді өндеу жылдамдығы жоғарылайды ; С) Қосымша жұмыс күшін қамту

Бухгалтерлік есептің кәсіпорында атқаратын қызметі: А) Болашақта пайдалану үшін операцияларды тіркеп, өндеп отыруы ; В) Қаржылық-ақпараттық мәліметін өндеу және оны керек уақытына дейін сақтауы ; С) Қаржылық-ақпараттық мәліметті пайдаланушыларға уақытылы беріп отыруы

Бухгалтерлік есептің кәсіпорында атқаратын қызметі:А) Болашақта пайдалану үшін операцияларды тіркеп, өндеп отыруы ; В) Қаржылық-ақпараттық мәліметін өндеу және оны керек уақытына дейін сақтауы; С) Қаржылық-ақпараттық мәліметті пайдаланушыларға уақытылы беріп отыруы

Бухгалтерлік есеп шоттары:А) Шаруашылған қаражаттарық құрал жабдықтары мен қайнар көздерінің есептеме белгілері ; В) Активтік және пассивтік; С) Активтері мен капитал және міндеттемелері

Бір реттік құжат:А) Аванстық есеп беру; В) Шот – фактра; С) Кіріс кассалық ордер

Бағамдық айырма: 1. Теріс бағамдық айырма; 2. Он бағамдық айырма; 3.Қаржылық есептемеде көрсету нә»тижесінде туындайтын валюталық авйырма

Баланс брутто: 1. Қамту көлемі байынша, жиынтағын көбейтсе, Контралық шот қалдығы плюс белгісімен көрсетілсе; 2. Түрлі ғылыми зерттеу үшін; 3. Статистикалық мәліметтер бойынша

Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған нысанының мүмкіндіктері: 1. Аралық ақпарат тасымалдаушыларды қысқартады; 2. Мәліметтерді өндеу жылдамдығы жоғарылайды; 3. Қосымша жұмыс күшін қамту

Бухгалтерлік баланс баптарының сомасына шаруашылық опепрациялары бойынша әсер ететін екінші түрі: 1. А + а1-а2 =П; 2. Тек қана пассив бөліміне; 3. Тек қана активтерде

Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңы қамтиды: 1. Алты тарауды; 2. Жиырма алты бапты; 3. Өзгертулер мен толықтыруларды.

Бухгалтерлік есеп туралы бірінші кітап: 1. Христофор Штехер жазды; 2. Лука Пачоли жазды; 3. 14 ғасырда жазылады

Бухгалтерлік есеп туралы бірінші кітап: 1. Христофор Штехер жазды; 2. Лука Пачоли жазды; 3. 14 ғасырда жазылады

Бухгалтерлік қорытынды есептің негізгі атқаратын міндеттері: 1. Қаржылық қорытынды есеп әдістері мен ережелердің маңызы мен қажеттілігін анықтау; 2. Қойылған мақсатқа көзқараса білдірушілердің қаржылық қорытынды есеп ақпараттарын пайдаланушылардың мақсаттық жүйесі; 3. Шаруашылық операцияларынеың экономикалық тиімділікке сәйкес келетіндегі жөнідегі мәліметтерді пайдаланушыға есеп ақпараттарын даярлау

Бухгалтерлік құжат: 1. Кәсіпорындағы шаруашылық операцияларды орындауға заңды түрде құқық беретін жазбаша куәлік; 2. Кәсіпорындағы шаруашылық операцияларының орындалғанын растайтын жазбаша куәлік

Бұл заңды және жеке тұлғалармен қатынас жасау,бірнәрсені хабарлау,бірнәрседен хабардар ету құралы:1. Хабардар ету құжаты; 2. Ақпараттық хаттар; 3. Қызмет бойынша хат


Ғ

«Ғимараттар» бухгалтерлік баланста көрсетіледі: 1.Активте 2. Жылжымайтын мүлік бабында 3. Негізгі құралдар бабында

Д

Дебиторлық берешектер: 1. Сатып алушылардың берешектері 2. Жауап беруші тұлғалардың берешектері 3. Тапсырыс берушілердің берешектері

Дебиторлық берешек – ол міндеттеме: 1. Ұйымдарды осы ұйымға деген 2. Жеке тұлғаның осы ұйымға деген 3. Ұйымдардың осы ұйымға деген

Дайын өнім, тауар, аяқталмаған өндіріс, шикізат қорлары, материал, жанармай және т.б. 1. 2-ХҚЕС сәйкес 2.Қысқа мерзімді актив 3.Тауарлы-материал қорлары

Д (1210) К (6010) бахгалтерлік жазба мағынасы: 1. Сатып алушыларға тауар (қызмсмет) өткізілді 2. Жеткізілген өнім үшін сатып алушыға шот берілді 3. Алуға арналған сатып алушылаға шот берілді

Дебиторлық берешектер: 1. Сатып алушылардың берешектері 2. Жауап беруші тұлғалардың берешектері 3. Тапсырыс берушілердің берешектері

Дебиторлық берешек бұл міндеттемелер: 1. Осы ұйым алдындағы кәсіпорындардың 2. Кәсіпорын алдындағы жеке азаматтардың 3. Аалған ұйымның осы ұйым алдындағы

Дебиторлық қарыз: 1)Берілген аванстар 2) Сатыпалушылар мен жабдықтаушылардың қарыздары 3) Басқа қызметкерлердің қарызы

Д (2410) К (5110) бухгалтерлік жазуы білдіреді: 1)Негізгі құралдардың жарғылық капиталға салым шотына кірістелуі

2) Негізгі құралдар жарғылық капиталға салым шотына түсті 3) Негізгі құралдардың жарғылық капиталға салым шотына құрылтайшылармен кірістелуі

Дебиторлық берешек 1)Берілген аванстар 2) Тапсырыс берушілер мен сатып алушылардың қарыздары 3) Қызметкерлердің қарыздары

Д-т 1020 К-т 1010 бухгалтерлік проводкасы көрсетеді:А ) Пошта бөлімшесі арқылы ақша жіберілді В ) Инкассатор арқылы банкке ақша жіберілді; С) Байланыс бөлімшесі арқылы кассадан ақша жіберілді

Дт 3350 Кт 3120 бухгалтерлік жазбаның мәні:А ) Жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы жалақыдан ұстап қалынды ; В) Жұмысшылардың жалақысынан жеке табыс салығын ұстап қалу; С) Жеке табыс салығы кіріске алынды; Д) Қызметкерлердің жалақысынан жеке табыс салығын ұстап қалу

Дебиторлық борыштар есебі1. Сатып алушылар мен тапсырыс береушілермен есеп айырысудың есебі 2.№7 жорнал-ордердың кредиті бойынша 3.Тапсырылған шоттар тбойынша алынуға тиісті борыштар үшін

Дт 1020 Кт 1010 бухгалтерлікжазбаненіқарастырады1.Байланыс бөлімі бойынша кассадан ақша қаражаты берілді 2. Почта бөлімі арқылы кассадан ақша қаражаты берілді 3. Ақшаның банкке инкассатор арқылы өткізілуі

Дебиторлық карыз 1.Сатып алушылардың қарызы 2 Тапсырыс берушілердің қарызы

3 Есепті тұлғаның қарызы

Дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болу себебі:1. Құндылықтарды алу, қызметтерді көрсету және т.с.с. мерзімінің төлем мерзімімен сәйкес келмеуі 2. Көрсетілген қызмет үшін, алынған материалдық-құндықтар үшін осы күнге дейін төлемей отырғандықтан 3. Жабдықтаушы мен мердігерлерден алынған материалдық құндықтар және орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін осы ұйымның берешек қарызы

Дт 1030 Кт 5110 бухгалтерлік жазбасының мәні: 1. салымшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті 2. меншік иелерінің ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті 3. құрылтайшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті

Дебиторлық берешек: 1. Тапсырыс берушілердің берешегі 2. Есеп беруге тиісті тұлғалардың қарызы 3. Сатып алушылардың берешегі

Дебиторлық берешектер: 1. сатып алушылардың берешегі 2. есеп беруге тиісті тұлғалардың берешегі 3. тапсырыс берушілердің берешегі

Дт 1030 Кт 5110 бухгалтерлік жазбасының мәні: 1. Саламшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті 2. Құрылтайшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті 3. Меншік иелерінің ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті

Дебиторлық берешек: 1. сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі; 2. берілген аванстар; 3. жұмыскерлер мен басқа да тулғалардың берешектері.

Дебиторлық борыштар есебі: 1. Вексельдер бойынша алаынуға тиісті борыштар үшін; 2. Шоттарында есептелетін сомалардың дұрыстығымен, бақылау үшін; 3. тапсырылған шоттар бойынша алынуға тиістіборыштар үшін

Дивиденд: 1. Алдыңғы жылғы бөліндеген табыстың есебінен; 2. Акционерлер иелігінде болатын акциялардың саны мен түрлеріне қарай оларға тиесілі акцияларына табыс түрінде жыл сайын акционерлер арасында бөлінетін акционерлік қоғам табысының бір бөлігі; 3. Акционелердің жалпы жиналысында бекітіледі

Дт 1310 – 1317 Кт 1010 бухгалтерлік жазудың мәні: 1. Қолма – қол ақшаға шикізаттар сатып алынды; 2. Қолма – қол ақшаға отындар сатып алынды; 3. Қолма – қол ақшаға негізгі құралдар сатып алынды

Дт 1310-1317 Кт 1030 бухгалтерлік жазудың мәні: 1. қолма-қолсыз ақшаға материалдық емес активтер сатып алынды; 2. қолма-қолсыз ақшаға материалдар сатып алынды; 3. қолма-қолсыз ақшаға отындар сатып алынды

Дұрыс есептелмеген материалды активтер бойынша амортизация әсер етеді: 1. Міндеметтемесін 12 ай ішінде орындай алмаса; 2. Міндеметтемесін 4 ай ішінде орындай алмаса; 3. Міндеметтемесін 3 ай аралығында орындай алмаса


Ж

Жарғылық капитал баланса көрсетіледі: 1. АҚ эмитенттелген акцияның номиналды сомасына 2. Шығарылған капитал сомасына 3. Жарғылық капиталға салымдар сомасына

Жоспарлы түгендеуді жүргізеді 1)Графикке сәйкес2) Жоспарға сәйкес 3) Алдын ала белгіленген күнде

Жоспарланбайтын түгендеу жүргізіледі 1)Меншік иесі ауысқанда 2) Тексеруші органдардың шешімі бойынша 3) Өрттен соң

жеткізушілерден материалдар түсті» шаруашылық операциясы

1)Үшінші шаруашылық операция 2) активтер мен пассивтердің көбеюі 3) Активте материалдардың,пассивте міндеттемелердің көбеюі

Жеткізушілер мен мердігерлерге жатады: 1)Түрлі жұмыстарды орындаушылар 2) Материалдық қорларды жеткізушілер 3) Қызмет көрсетушілер

Жедел есеп:А )Жеке шаруашылық операцияларды басқарады; В ) Жеке шаруашылық операцияларды бақылайды; С) Операциялар туралы ақпаратты жинақтайды

Жоспардан тыс түгендеуді қай уақытта жүргізіледі: 1.Меншік иесі ауысқан жағдайда;

2. Бақылаушы органдардың рұқсатымен; 3. Өрттен кейін.

Жабдықтаушылардан активтер келіп тускенде құралатын корреспонденциялық шоттар:1. Д 1330 К 3310; 2. Д 2410 К 3310; 3. Д 1310 К 3310.

Жоспарлы түгендеу жіргізілетін жағдайлар: 1. Графике сәйкес; 2. Алдын ала айқындалған мерзімінде; 3. Жоспарға сәйкес.

Жеке табыс салығы бойынша салық салу объектілері: 1.Сыйақылар 2. Дивидендтер 3.Ұтыстар түріндегі табыс

Жеткізушілер мен мердігерлердің кәсіпорындары:1. Материалдық қорларды жткізетін 2.Қызметтер көрсететін 3.Әртүрлі жұмыстарды орындайтын

Жоспарлау: 1.Мақсат қою, оны жүзеге асыру жолдарын қарастыру 2.Болжамды пайда мен ақша қаражаттары қажеттілігі жайлы ақпарат қажет 3.Кезделген мақсатқа қол жеткізілді ме немесе жеткізе алмады ма, осының бәрі зерттеу

Жоспарлы түгендеулер жүрізілуі: 1. Алдын ала бекітілген мерзімдерде 2. Жоспарға сәйкес 3.Кестеге сәйкес

Жұмысшылардың еңбекақысынан ұсталымдар ұсталады: 1 Профсоюздық салымдар

2 Міндетті зейнетақы салымдары 3 Жеке табыс салығы

«Жиынтық табыс немесе жабылмаған зиян» шотының нөлге тең болуы: А) Кәсіпорынның есепті кезеңдегі табыстары мен сол табысты табуға кеткен шығындары сомасының тең болғандығы; В) Есеп беру кезеңнің соңында кәсіпорынының кірісі мен шығысы тең болғандығы; С) Кәсіпорынның қарпжылық жағдайында шоттың бастапғы немесе соңғы қалдық сомалары нөлге тең болуы

Жоспарлау:А) Болжамды пайда мен ақша қаражаттары қажеттілігі жайлы ақпарат қажет; В) Мақсат қою, оны жүзеге асыру жолдарын қарастыру; С) Істі жүсеге асыруды қалыптастыру

Жылдық қаржылық есеп берудің тапсыру мерзімі:1.Жыл аяқталғаннан кейін 90 күннің ішінде 2.Бюджеттік мекемелер есептемені жоғары тұрған ұйымдарға олар белгілеген мерзімдерге 3. Келесі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

Жасау үлгісі және қолданылуы бойынша вексельдер бөлінеді: 1. Қазыналық; 2. Қаржылық; 3. Қаматамасыз етілген

Жеткізушілер мен мердігерлердің кәсіпорындары: 1. Тауарлар сатып алатын; 2. Қызметтер көрсететін; 3. Материалдық қорларды сатып алатын

Жылдық қаржылық есеп берудің тапсыру мерзімі: 1. Екінші тоқсанның басында; 2. Бюджеттік мекемелер есептемені жоғары тұрған ұйымдарға олар белгілеген мерзімдерде; 3. Екінші тоқсанға дейін

З

Заңға сәйкес қаржылық есептілікке қол қоятындар: 1.Бас бухгалтер 2. Ұйымның басшысы 3. Дара кәсіпкер

Заттай өлшемінің қолданыс аясы: 1. Есептен шығаруға қолданылыды; 2. Кіріске алуға қолданылады; 3. Бағалау үшін


Е

Есептеу принципі бойынша жасалған қаржылық есептілік пайдаланушыларға ақпарат береді: 1. Болашақта алынатын ақша қаражаттары туралы 2.Өткен операциялар туралы 3.Болашақта төлеуге міндетті ақшалар туралы

Еңбекақы есептеген кезде жазылатын корреспонденттік шоттар: 1. Д 7110 К 3350 2. Д 7210 К 3350 3.Д 8110 К 3350

Есеп регистрінде қателерді жөндеу әдістері: 1. Қызыл сторно 2. Түзетуші 3.Қосымша проводкалар

Еңбекақы есептелген кездегі корреспонденттік шот 1) Д 7210 К 3350 2) Д 7110 К 3350 3) Д 8110 К 3350

Есептілік шоттағы типтік жоспар:

Қаржылық есептілік элементтерінің ағымдағы топтастыруға және ағымдағы бейнелену элементтері үшін арналған 2) Шаруашылық операциялардыңнегізгікөздерітоптастыруға,жүйелендіруге,ағымдағы ақпараттарды жинақтауға арналған 3) Бухгалтерлік есептегі синтетикалық көрсеткіштердің наменклатуранын жалпы классификаторы

Еңбекақының жүйесі 1)Мерзімді2) Кесімді-сыйақылы3) Кесімді-прогресивті

Еңбекақыдан міндетті төлем ұсталады 1)Жеке табыс салығы 2) Міндетті зейнетақы қоры 3) Кәсіподақтық жарналар

Есеп мәліметтерінде жетіспеушіліктер болуы мүмкін 1)Ұрлық жағдайында 2) Заттарды қабылдау немесе жіберу кезіндегі анықсыздыққа байланысты 3) Есепті жүргізу кезіндегі қателіктерге байланысты

Есеп регистрлері 1)Мүлік және оның пайда болу көздері туралы экономикалық топтастыру 2) Ағымдағы есептік жазулар жазылатын бөлімдерге бөлінген парақтар3) Мүлік және оның пайда болу көздерін экономикалық топтастыруға арналған кестелер

Есеп циклінің этапы 1.Шаруашылық операция мен пайда болудың идентификациясы 2. Қаржылық есеп берудің трансформациялық кесте базасындағы құралуы 3.Есеп беру мерзімінің соңындағы трансформациялық шоттың трансформациялық таблица базасындағы құрылуы

Есепте қолданылатын өлшеуіштер 1.Заттай 2.натуралды-заттай, еңбек, ақшалай

Еңбекақы жүйесі А) Кесімді – сыйақылы; В) Кесімді - прогрессивті; С) Қапарайым - мерзімді

Есептік кезең:1. Шаруашылық операциялардан қаржылық есеп беруге дейінгі есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі; 2. Шаруашылық операцияларды талдаудан бастап қаржылық есептілікті құруға және шоттарды жабуға дейінгі есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі; 3. Шаруашылық операцияларды тіркеу және шоттарды жабу, қаржылық есептілікті дайындау мен құру есептілік үдерісінің жүйелілік кезеңі.

Есептеу әдісі бойынша құралған қаржылық есептілік қолданушыларға мәлімет береді:1. Өткен операциялар бойынша; 2. Болашақта ақшаны төлеу міндеті бойынша; 3.Болашақта қабылданатын ақша қаражаттар бойынша.

Есепті кезең ішіндегі соңғы және бастапқы сальдосы болмайтын шот:1. 8110; 2. 7010;

3. 6010.

Есеп шоттардың типтік жоспары:1. Шаруашылық операцияларды топтастыруға, жүйелікке келтіруге, мүліктің жағдайы туралы ағымдағы ақпараттарды жинауға және құралу көздеріне арналған; 2. Қаржылық есептілік ағымдағы элементтерін бейнелеп көрсету және таптастыруға арналған; 3. Бухгалтерлік есептіліктің синтетикалық көрсеткіштері жалпы номенклатураның классификаторы.

Есептеу принципіне сәйкес операциялар мен оқиғалар танылады 1 Олардың орындалуына байланысты 2 Оқиғаның жасалған кезіңде 3 Олардың түсімі кезіңде

Есептілік принципіне сәйкес құрылған қаржылық есептілік пайдаланушыларды келесі ақпаратпен хабардар етеді: 1 Өткен операциялар туралы 2 Болашақ кезеңде түсетін ақша қаражаттары туралы 3 Болашақта ақша төлеу міндетіміз туралы

Есеп саясатын қалыптастыру барысындағы негізгі принциптері:1. Сабақтастық 2. Дербестік 3. Үздіксіздік

Есептік регистірлерді қателерді түзету тәсілдері:1. Корректуралық 2. қызыл сторон 3. қосымша жазу

Еңбек ақы есептелгенде жасалатын шоттары корреспонденциясы: 1. Д 7210 К 3350 2. Д 7110 К 3350 3. Д8110 К 3350

Еңбек ақыдан ұсталымдар:1.Зейнетақы қорына міндетті аударым 2. Мекеме қарыздарын өтеу төлемдері 3. Жеке табыс салығы

Есептік регистрлердегі қателерді түзету тәсілдері: А) Корректуралық; В) Қосымша жазу; С) Қызыл сторно

Еңбекті өтеу жөнінде қызметкерлермен есеп айырысудың аналитикалық есебі: А) Еңбекақы есептеу кітабында; В) Есептеу – төлем ведомостерінде; С) Ұйымның еңбекақы есептеу кітабында

Есеп жазбалары мазмұны бойынша:1.Синтетикалық 2. Аналитикалық 3.Біріктірілген

Есептік регистрлердегі қателерді түзету тәсілдері: 1. корректуралық

2.Қызыл сторно 3.Қосымша жазу

Еңбек өлшемінің қолданыс аясы: 1. Жұмыс күнінің саны, сағаты мен минуты сияқты уақыт өлшемдері; 2. Қызмет көрсетуге жұмсалған жұмыс уаұытының санын өлшеуге; 3. Жұмсалған еңжбек күшінің нақты санын анықтау үшін

Есеп берілетін жылдың соңында 5510 шотының Дт-не жазылады: 1. Жыл ішіндегі бөлінбеген табыс; 2. Есеп беру кезеңнін соңында залап шеккені; 3. Жыл ішіндегі есептік табыстық қалдығы

Есеп саясатын қавлыптастыру барысындағы негізгі принциптер: 1. Екіжақтылық, материалдық; 2. Үздіксіздік; 3. Толықтылық

Есепте қолданатын қлшеуіштер: 1. Бағалау; 2. Теңге, тонна, сағат; 3. Адам – сағат


И

Инфляция жағдайында баланстағы материалдардың өзіндік құнының төмендеуіне және материал қалдықтарының көбеюіне әкелетін материалды бағалауА ) өндірістегі алғашқы сатып алынған тауар партиясы ; В) ФИФО ; С) Бірінші келді, бірінші кетті

Инвентаризация А) Есепті ақпараттардан ауытқуларды анықтау В) Нақты фактілі меншіктің бар болуын растау С) Бухгалтерлік есеп ақпараттарының нақтылығын, сенімділігін қамтамасыз етеді

Инвестициялық әрікеттен қаражаттарының келіп түсуі: 1. Негізгі құралдар өткізу 2.Басқа ұйымдарға берілген қарыздарды өту 3.Қаржылындырылытын жал бойынша сайақыларды өтеу

Инфляция жағдайында баланстағы материалдардың өзіндік құнының төмендеуіне және материал қалдықтарының көбеюіне әкелетін материалды бағалау 1 өндірістегі алғашқы сатып алынған тауар партиясы 2 Бірінші келді, бірінші кетті 3 ФИФО

Инвестициялық әрекеттен ақша қаражаттарының келіп түсің: 1. басқа ұйымдарға берілген қарыздарды өтеу 2. негізгі құралдары өткізу 3. фьючерстік және форвпрдтық келісім-шарттар, опциондар мен своптар

Инкассалық тапсырмалар мен есеп айырысу:А) Қаражаттарды даусыз есептен шығару үкімі; В) Кәсіпорынның шотындағы қаражатты оның келісімінсіз есептен шығарған кезде; С) Бюджетке төлемдер бойынша қарызды айыппұлды өндіріп алған кезде


К

Келіп түскен тауарлы материалдар үшін мердігерлермен есеп айырыстық: 1. К-т 1030 Д-т 3310 2. Д-т 3310 К-т 1030 3. Д-т 3310 К-т 1010

Кәсіпорынның қарапайым өндірістік қызмет ағымындағы тауарлар мен қызмет көрсеткені үшін клиенттердің қарыздарының сомасыАлынуға тиіс шоттар 2) Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қарыздары 3) Дебиторлық қарыздар

Классификация кезіндегі бағыт бойынша құжаттардың бөлінуі 1)жарлықшы2) жарлықшы, атқарушылық3) Бухгалтерлік рәсімделу,құрама

Кәсіпорынның меншікті капиталы келесідей көрсетіледі: 1)Жарғылық капитал,бөлінбеген пайда,резрвті капитал2)Бөлінбеген пайда,резервті капитал,жарғылық капитал, төленбеген капитал3) Жарғылық капитал, төленбеген капитал, бөлінбеген пайда, резервті капитал

Кредиттік сальдо бар шот 1)5030 2) 3310 3)3350

Кассалық кітапта көрсетіледі:А) Құжат нөмірі; В)Ақшалар кімнен алынғаны, кімге берілгені; С) Корреспонденцияланатын шот

Калькуляционды шоттар:А ) Өндірістік өнімдерге жұмсалған шығындар мен өнімнің өзіндік құнын есепке алу үшін арналған шоттар ; В) Өнімнің өзіндік құнын есепке алу үшін арналған шоттар ; С) Шығыстарды есепке алу үшін арналған шоттар

Кассаға ақша қаражаттарының келіп түсуі көрсетіледі.А ) Дт (1010) Кт (8110); В) Дт (1010) Кт (1020); С) Дт (1010) Кт(1030)

Кассадағы ақшаны кірістемегенкезде А) Кіріс кассалық ордері жазылады; В) Артық шыққан сома деп есептелінеді; С) Субъектінің кірісіне алынады

Кассадан қолма қол ақша берілуі рәсімделеді: 1. Шығыс кассалық ордерімен және төлем ведомостімен; 2. Кассалық кітабын толтырумен шығыс кассалық ордері; 3. Шығыс кассалық ордерімен.

Капитал: 1. Салымдар және и жарналар; 2. Эмиссиялық кіріс; 3. Бөлінбеген пайда.

Кассадағы ақша қаражаттарының жетіспеушілігі: 1.Кассир қайтарылуға тиіс; 2. Кассирмен қайтарылады; 3. Кассир қайтарылуға тиіс, егер оның кінәсі дәлелденсе.

Кірістер: 1. Қатысушылардың салымдарымен байланысты емес капиталдың көбеюі; 2. Есептік кезең ішіндегі экономикалық пайданың кобеюі; 3. Активтердің көбеюі немесе міндеттемелердің азаюы.

Кассадан қолма қол ақша берілуі рәсімделеді: 1. Шығыс кассалық ордерімен; 2. Шығыс кассалық ордері кассолық кітаптің толтырылуымен; 3. Шығыс кассалық ордерімен және төлем ведомостімен.

Кәсіпорын жұмысшыларына іс-сапар шығындарының есептен шығаруы кезінде құралатын корреспонденция: 1. Д 8110 К 1250; 2. Д 7210 К 1250; 3. Д 7110 К 1250.

Кәдімгі қызмет нәтиіжесінде кономикалық ресурстарын активтердің ағымы немесе актив өсуімен, немесе міндеттемелердің азаюымен үлкейту:1. Есептілік кезең кірістері; 2. Кіріс; 3. Түсім.

Кассадан ақшалар берілді:1.Дт 3350 Кт 1010 2.Дт 1250 Кт 1010 3.Дт 3310 Кт 1010

Кассадан ақшалар беріледі:Төлем ведомостерімен 2.Аванстық есеп беру 3.Шығыс кассалық ордерлермен

Кәсіпорынның мүлкі құралу көзіне қарай қалай топталады 1. Меншікті және қарызға алынған 2. Негізгі және қарызды 3.Негізгіжәнетартылған

Кулькуляция: 1.Бұл үрдіс өнім, жұмыстар мен қызметтерді өндіру мен өткізудегі шығындарды есептеу әдісі 2. Бухгалтерлік есепте өндірілген өнімнің, көрсетілген қызметтің нақты өзіндік құнын анықтау әдіс 3. Шығындарды топтастыру және сатып алынған құндылықтар мен т.б. өнімнің өзіндік құнын айқындау әдісі

Кірістер мен шығыстар шоттары 1.Уақытша шоттар 2. Әрбір есеп беру кезеңінде нөлдік қалдықпен ашылады 3. «Жиынтық пайда (жиынтық зиян) шотымен жабылады

Капитал: 1 Активтерді қайта бағалау резерві 2 Жарғылық капитал 3 Бөлінбеген пайда

Кассалық кітап мынадай болу керек: 1 тігілген 2 біреу 3 Мөр басылған

Кәсіпорын өзінің қызметін атқару барысында өткізілген өнім немесе көрсетілген қызмет бойынша тұтынушылардың берешек сомасы 1 Дебиторлық берешек 2 Алынуға тиіс шоттар 3 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешектері

Кәсіпорын қызметкерімен материалдық залалды жабу барысында келесідей шот корреспонденциясы жүргізіледі: 1 Дт 2410 Кт1280 2 Дт 1010 Кт1280

3 Дт 3350 Кт1280

Кез келген қаржы шаруашылық қызметі фактісін тіркеудің негізі: 1.Құжаттар 2. Бастапқы құжат 3. Алғашқы құжат

Кассадағы ақшаларды кіріскенеде алмағанда: А) Сома артық алған болып есептеледі ; В) Сома субъектінің кірістеріне есептеледі ; С) Кіріс кассалық ордер жазылады

Кірістер: А ) Активтердің өсімі немесе міндеттемелердің азаюы ; В) Қатысушылардың салымдарына байланысы жоқ капиталдың ұлғаюы ; С) Ағымдағы есептік кезеңде экономикеалық пайданың ұлғаюы

Коммерциялық ұйымдар: 1. Акционерлік қоғамдар 2. Өндірістік қоғамдар 3.Шаруашылық серіктестіктер

Күрделі еңбек өлшемі:1. Адам-күн 2.Норма-сағат 3.Адам-сағат

Касса операциялары рәсімделетін құжаттар: 1. Шот-фактура; 2. Төлем тапсырмасы; 3. Түгендеу актісі

Кассаға ақша қаражаттарының келіп түсуі: 1. Д 1010 К1210; 2. Д 1010 К 1030; 3. Д 1030 К 8110


Қ

Құжаттың бақылау мағынасы орын алады: 1.Ұрлықты болдырмайды,тексеру,талдау,ревизия жүргізуге арналған заңдық күші бар 2.Ұрлықты болдырмайды,тексеру жүргізуге арналған заңдық күші бар 3. Ұрлықты болдырмайды,тексеру жүргізуге арналған заңдықнегіздегі күші бар

Қаржылық есептіліктің сапалық сипаттамасы: 1.дәйектілік 2. түсініктілік 3. мәнділік

Қорлардың өзіндік құны қосады: 1.Транспортты – дайындық шығын 2. Сатып алғаны үшін шығын 3. Қайта өңдеуге кеткен шығын

Қаржылық есептіліктің мақсаты болып: 1. Қаржылық жағдайы, ақша ағындары, капиталға өзгеріс жайлы 2. Қаржылық жағдайы, ақша қаражаттарының қозғалысы, капиталға өзгеріс жайлы 3. Қаржылық жағдайы, ақша қаражаттарының қозғалысы, менікті капитал мен актив өзгеріс жайлы

ҚР кәсіпорындары ақшаларды сақтау және қолма-қолсыз есеп айырысу үшін банктерде ашады1)Ағымдағы есеп айырысу шоттары 2) Ағымдағы банктік шоттар 3) Есеп айырысу шоттары

Қаржылық есептілікті құру үшін талаптар қойылады: 1) Есептілік ұлттық валютада және жетекші мен бас бухгалтердің қолы қойылып тиісті сипаттамаларға ие болуы керек 2) Есептілік нақты, толық, ұйымның барлық қызметтерін қосуы керек және заңға сәйкес барлық реквизиттармен толтырылуы тиіс. 3) Есептілік нақты, толық, ұйымның барлық қызметтерін қосуы керек және заңға сәйкес барлық реквизиттармен толтырылуы тиіс және ұлттық валютада ХҚЕС талаптарына сәйкес құрастырылып, директор мен бас бухгалтердің қолдары қойылулары тиіс.

Қаржылық есептіліктің мақсаты болып: 1) Қаржылық жағдайы, ақша ағындары, капиталға өзгеріс жайлы 2) Қаржылық жағдайы, ақша қаражаттарының қозғалысы, капиталға өзгеріс жайлы 3) Қаржылық жағдайы, ақша қаражаттарының қозғалысы, менікті капитал мен актив өзгеріс жайлы

Қаржылық есептіліктің элементтері1) Актив 2) Капитал 3) міндеттеме

Қысқа мерзімді активтер1) Тауарлар 2) Ақша қаражаттары 3) Қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар

Қорлар:1) Өзінің бағасын жаңа жасалған тауарға ауыстырады 2) Тек бір өндірістік процесте ғана қолданылады 3) цикле өндірістік циклде қолданылады

Қаржылық ақпараттың элементтері:1) Міндеттемелер және капитал 2) Кіріс және шығыс 3) Актив және кіріс

Қызметкердің дебиторлық қарызы: 1)Қызметкердің іс сапар шығындары бойынша қарызы 2) Алынған аванс бойынша қызметкердің қарызы 3) Мектепке дейінгі төлемдер үшін қызметкердің қарызы

Қаржылық есептілікті құру үшін талаптар 1)Есептілік нақты және дәйекті болуы,толық,кәсіпорынның толықтай қызметің,ұлттық валютада көрсету,ХКЕС старндартына толық сәйкес,бас бухгалтер мен басқарушынын қолы болуы тиіс2) Есептілік нақты және дәйекті болуы,толық,кәсіпорынның толықтай қызметің,заңды түрде барлық реквизиттерді көрсету 3)Есептілік Қазақстан республикасының валютасымен көрсетіліп,басбасқарушы мен бас бухгалтердің қолдары мен Хкес ке сәйкес келу керек

Қорлардың мерзімдік есебі кезінде 1)Олардың нақты көлемі түгендеудің нәтижесінде көрсетіледі 2) Олардың өзіндік құны түгендеуден кейін анықталады 3) Олардың есебі егжей-тегжей жүргізілмейді

Қорларды бағалау әдістері: 1)Арнайы сәйкестендіру 2) ФИФО 3) Орташа құн(бағалау).

Қаржылық есептілікті құрганда(ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептен басқа) кәсіпорын міндетті түрде сақтау керек қағидаттар1)Үздіксіздік және есептеу принципі 2) Үздіксіздік принципі 3) Үздіксіздік және есептеу принципі

Қысқа мерзімді активтер 1)Ақша қаражаттары 2) Қысқа мерзімді дебиторлық берешек3)Тауарлар

Қаржылық әрекеттен ақша қаражаттарының келіп түсуі: A)Тауарларды өткізу, В)Акциялар мен басқа да бағалы қағаздардың эмиссиясы С)Басқа ұйымдарға берілген қарыздарды өтеу

Қолма қолсыз есеп айырысу формасы А) Төлем тапсырмасы ; В) Чек; С)Вексель

Қаржылық есептілікті


4988037853487146.html
4988060807075067.html
    PR.RU™