Вибір типу контактної підвіски. За розрахованим перетином S'эм(mm) приймається стандартний перетин ланцюгової контактної підвіски Sпі визначається мінімальний економічний перетин алюмінієвих

За розрахованим перетином S'эм(mm) приймається стандартний перетин ланцюгової контактної підвіски Sпі визначається мінімальний економічний перетин алюмінієвих підсилюючих проводів по формулі:

(12)

Число підсилюючих алюмінієвих проводів А-185 буде дорівнювати:

(13)

Варто приймати в якості підсилюючих проводів саме провід А-185, тому що по міді кожний із проводів А-185 рівноцінний підвісці бокової колії ПБСМ-70+МФ-85, і ця обставина має значення при складанні схеми плавлення ожеледі з заміною в межах станції кожного підсилюючого проводу А-185 підвіскою бокової колії.

Отримане за формулою (13) число посилюючих проводів пу пр, як правило, повинно бути округлене до цілого у більшу сторону, тому що знайдений вище перетин є мінімальним економічним.

У той же час, бажаючи максимально наблизитися до отриманого значення економічного (тобто найвигіднішого) перетину Sэм(min), можна варіювати типами несучих тросів:

при постійному струмі

М-120 (Sрасч =117 мм2); М-95 (Sрасч =92,5 мм2),чи ПБСМ-96 (Sрасч =32 мм2 у мідному еквіваленті);

при змінному струмі

ПБСМ-95 (Sрасч =32 мм2 у мідному еквіваленті) чи ПБСМ-70 (Sрасч =25 мм2 у мідному еквіваленті).

Варто мати на увазі, що в ряді випадків для ділянок постійного струму при досить великих вагах поїздів і високих швидкостей руху може вийти дуже значна величина Sэм(min), що вимагає застосування трьох і більш підсилюючих проводів А-185 у підвіску кожної колії.

Студенту слід самому вирішити питання про остаточно прийнятий перетин підвіски, маючи у виді, що «мінімальний економічний»перетин означає, що при даній величині перетину капітальні витрати при будівництві і річних експлуатаційних витратах знаходяться в найвигіднішому співвідношенні. Однак, у ряді випадків бажане зниження будівельної вартості, нехай навіть на шкоду подальшим експлуатаційним витратам. При цьому відмовляються від частини або від усіх підсилюючих проводів, якщо тільки це можливо з припустимого струмового навантаження і припустимих втратах напруги в тяговій мережі.

У такий спосіб остаточно вибирають перетин контактної підвіски.


4757542801959242.html
4757586784524742.html
    PR.RU™