Перелік

необхідних матеріалів, які студент повинен зібрати на базовому підприємстві для виконання організаційно-економічної частини дипломного проекту

1. Організаційно-виробнича структура цеху, структура механічної служби підприємства.

2. Продуктивність обладнання, режим його роботи, технологічно необхідні зупинки, графік планово-попереджувальних ремонтів і ремонтні нормативи (види ремонтів, ресурс роботи обладнання між ремонтами, час простою в ремонтах, методика розрахунку ефективного часу роботи обладнання).

3. Найменування і ціну продукції основного виробництва, процент браку.

4. Графік змінності роботи персоналу. Баланс робочого часу одного робітника.

5. Штатний розклад з вказівкою тарифних розрядів, тарифних ставок, виплат, премій.

6. Калькуляцію собівартості продукції.


Додаток Б

Наименование и характеристика объектов Единица измерения Относительная стоимость разделов проекта и видов проектных работ в %
технологич, включая механический транспорт автоматизация архитектурно-строит. отопление и вентиляция водоснабжение и канализация теплоснабжение электротехнический связь и сигнализация организация строительства сводная смета, объектн. смета, един. Расценка и калькуляция технико-экономический НОТ и У
Производство гликолей
Основной производственный корпус в составе отделений: гидратации окиси этилена, установки выпарки, ректификации гликолевого раствора с выделением товарного моноэтиленгликоля от 30 до 60 тыс. т/год - - - -
То же, свыше 60 до 120 тыс. т/год -
Производство жидкого хлора
Основной производственный корпус в составе отделений: приема газообразного хлора, конденсации, очистки забгазов вакуумирования хлора от 60 до 120 тыс. т/год - - -
То же, свыше 120 до 240 тыс. т/год
Производство метилхлороформа из винилхлорида
Основной производственный корпус в составе отделений: получения хлористого водорода, гидрохлорирования, ректификация, осветления тяжелых фракций, нейтрализации отходов, цеолитовой осушки, установки стабилизации метил-хлороформа, установки подготовки хлористого водорода от 5 до 10 тыс. т/год 3,5 5,5 - - -
То же, свыше 10 до 20 тыс. т/год

Додаток ВРемонтні нормативи для деяких видів обладнання

Найменування обладнання, тип, марка Періодичність ремонту, год/ Тривалість простою в ремонті, год Трудомісткість одного ремонту, людино-год
поточний Цп/tп середній Цс/tс капітальний Цк/tк поточний Нп середній Нс капітальний Нк
Компресор К-700 Азотоводневий високого тиску 2160/32 4320/72 25920/480
Автоклав вертикальний ємкістю 1,5–3,0 м3 720/6 8640/38 17280/92
Насос відцентровий хімічний 6КХ-11 (подача 150 м3/год) 720/24 2880/72 8640/193
Вальці 60'' (діаметр 510/560 мм, довжина 1530 мм) 720/8 25920/ 51840/
Полімеризатор ізопрену (об’єм 16 м3, діаметр 2,2 м) 720/12 4320/120 43200/360
Змішувач кислоти фторопластової (об’єм 2 м3, діаметр 1,6 м) 4320/42 25920/172
Сушильна камера (об’єм 2,1 м3) 720/21 43200/117
Деструктор з мішалкою (об’єм 14 м3) 1440/107 43200/481
Реактор стальний, гумирований (діаметр 1,9 м, висота 2,53 м) 2160/36 25920/160
Піч тунельна, яка футерована цеглою 1440/140 25920/260
Колона ректифікаційна з решіток (діаметр 0,4 м, висота 14,7 м) 720/34 17280/248
Колона ректифікаційна тарілчаста (діаметр 0,4 м, висота 14,7 м) 720/32 17280/248
Збірник стальний (об’єм 6 м3) 720/8 8640/78
Реактор стальний зі змішувачем (об’єм 6 м3) 720/8 8640/156
4755308789676790.html
4755344106428279.html
    PR.RU™